STOWARZYSZENIE DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Panie niech cały świat

pójdzie za twoją Dobrą Nowiną

3

Chwała i błogosławieństwo…

Bogu Ojcu, który dał nam Swojego Syna;
Bogu Synowi, który posłuszny Swojemu Ojcu stał się człowiekiem;
Bogu Duchowi Świętemu, z mocy i udziału którego począł się Syn Boży w łonie dziewicy Maryi i pojawił się między nami Zbawiciel. Amen.

co

robimy

ściągnij

z repozytorium

×

Odwiedź naszą nową stronę
...