Kiedy
się zaczęło

Inspiracja

Zainspirowany słowami św Pawła napisanymi do Tymoteusza: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy będą zdolni nauczać i innych” (2 Tm 2,2), św Jerzy Preca założył w 1907r. SDC – jako stowarzyszenie dla świeckich mężczyzn i kobiet, pragnących żyć wartościami Ewangelii i włączać się w apostolstwo.

M.U.S.E.U.M.

Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej to oficjalna nazwa Stowarzyszenia natomiast na Malcie powszechnie znane jest też jednak jako M.U.S.E.U.M. Ta nazwa powstała w pierwszych latach istnienia SDC, kiedy to młody jego członek zaproponował, by Stowarzyszenie nazwać MUSEUM. W każdym bowiem kraju najcenniejsze skarby przechowuje się w muzeach, a Stowarzyszenie przechowuje dwa najcenniejsze skarby wiary: Biblię i nauczanie. Św Preka dodał później nowe znaczenie tej nazwy, interpretując każdą jej literę i rozwijając je w łacińskie: Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus – Panie, niech cały świat pójdzie za Twoją Dobrą Nowiną.

Św. Jerzy Preca

Święty Jerzy Preca (znany na Malcie popularnie jako Dun Gorg) urodził się w stolicy Malty Valletcie 12 lutego 1880r. 22 grudnia 1906r. został wyświęcony na kapłana.

Dobry Pan powołał go, aby uczył ludzi, którzy mimo iż byli katolikami, nie posiadali głębokiej wiary. Zainspirowany słowami Św. Pawła z listu do Tymoteusza: “co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (2Tm 2, 2) rozpoczął 2 lutego 1907r. organizować formalne spotkania dla młodych mężczyzn, kładąc tym samym fundamenty dla Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Doktryny (SDC) znanego jako M.U.S.E.U.M. Pierwsze centrum SDC otwarte zostało 7 marca 1907r.

 

Św. Jerzy uznawany jest za pioniera w przyznaniu ważnej roli świeckim mężczyznom i kobietom. W czasie kiedy nauka zarezerwowana była dla wąskiej grupy osób, nauczał świeckich teologii i upoważniał ich do posiadania i czytania Pisma Świętego.

Ponadto zachęcał również do podjęcia radykalnych decyzji, aby poświęcić Bogu żyjąc w celibacie życiem opartym na pokorze i łagodności.

Eugeniusz Borg

Eugenio Borg, który został wybrany przez niego pierwszym Przełożonym Generalnym, zaczął rozpowszechnić Dobrą Nowinę Pisma Św. w swoim miejscu pracy, stoczni maltańskiej, w owym czasie największym zakładzie przemysłowym Malty. W bardzo krótkim czasie pierwsi członkowie pomogli rozpowszechnić SDC oraz otworzyć nowe placówki w wielu miastach i wioskach na Malcie. Żeńska sekcja SDC została utworzona w 1910r. z Janiną Cutajar jako Przełożona Generalną.Ponadto zachęcał również do podjęcia radykalnych decyzji, aby poświęcić Bogu żyjąc w celibacie życiem opartym na pokorze i łagodności.