Kim
jesteśmy

Stowarzyszenie SDC

Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej – SDC, jest katolickim stowarzyszeniem dla świeckich założone na Malcie 1907r. Założycielem jest św. Jerzy Preka (1880-1962) – kapłan.

SDC, ma dwie oddzielnie sekcje – sekcję męską i sekcję żeńską. Męska sekcja SDC zajmuje się katechezą i formacją dla młodzieży płci męskiej oraz żeńska sekcja pracuje z młodzieżą płci żeńskiej.

Członkowie

Członkowie SDC żyją w celibacie oraz prowadzą chrześcijańskie życie poprzez częste przyjmowanie sakramentów i modlitwę oparte na pokorze i łagodności.

Modlitwy

Codziennie odmawiają modlitwy zebrane w modlitewniku p.t. „Zegarek Modlitewny”. Zawiera on krótkie formuły przeznaczone do recytacji w ciągu całego dnia, jeśli to możliwe, w regularnych odstępach co 15 min.

Praca

Osoby należące do SDC utrzymują się z własnej pracy, i na co dzień, mieszkają we własnych domach.

Placówki

Każdego dnia po pracy udają się do placówki SDC, do której są przypisani, by tam brać udział w apostolstwie Stowarzyszenia.